ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ψήφισμα του Συλλόγου για τη Λειτουργία του

χώρου του Συλλόγου

Κατά τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς 2005 – 2006 το Σύλλογο Πολιτικών Επιστημών, τον απασχόλησε το ζήτημα του Χώρου για να μπορέσει να στεγάσει τις συνεδριάσεις του Διοικητικoύ Συμβουλίου και τις Επιτροπές του – Ομάδες (Κινηματογραφική, έντυπο ΄΄450 Βαθμοί Φαρενάϊτ και οποιαδήποτε άλλη ομάδα μελλοντικά δημιουργηθεί από το Σύλλογο – πολιτιστική και μη).

Με το πρώτο ψήφισμα του Συλλόγου, το Νοέμβρη του 2005, οριοθετήθηκαν οι δράσεις που θα πραγματοποιούνται στο χώρο και μεταξύ των άλλων είναι:

· Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

· Οι συνεδριάσεις του εντύπου του Συλλόγου και της ομάδας της ιστοσελίδας του.

· Οι συνεδριάσεις της κινηματογραφικής ομάδας του Συλλόγου.

· Εκδηλώσεις και συζητήσεις του Συλλόγου.

· Προβολές της Κινηματογραφικής ομάδας και παρουσιάσεις εργασιών και θεματικών.

· Βιβλιοθήκη – αρχειοθήκη φοιτητικών εργασιών, αρχείο ντοκιμαντέρ κ.α.

· Οποιαδήποτε άλλη δράση ομάδας εγκριθεί από Γενική Συνέλευση

· Υλικοτεχνική υποδομή (ηλεκτρονικοί υπολογιστές – διαδίκτυο – φωτοτυπικό μηχάνημα, πανί προβολών κ.α.) για τις ανάγκες όλων των φοιτητών του Συλλόγου.

Με το δεύτερο ψήφισμα τον Ιούνιο του 2006 οριοθετήθηκε ο χώρος. Επιλέχθηκε η αίθουσα Σεμιναρίων στο ισόγειο της Ν.Ο.Π.Ε., η οποία και διαμορφώθηκε κατάλληλα για τις ανάγκες για τις οποίες και οικειοποιήθηκε από το Σύλλογο μας. Παρά το γεγονός ότι έχουμε απευθυνθεί πολλές φορές στα αρμόδια όργανα του πανεπιστημίου τέτοιος χώρος δεν μας έχει παραχωρηθεί. Πρόκειται για μια αίθουσα που δεν χρησιμοποιείται πλέον για μαθήματα ή για άλλες ανάγκες του τμήματος και η χρήση της μας λύνει, πολλά από τα λειτουργικά προβλήματα του συλλόγου φοιτητών.

Ως προς τούτο και για τη λειτουργία του χώρου ισχύουν τα εξής:

Ø Ίδρυση επιτροπής με την ονομασία ΄΄Επιτροπή Διαχείρισης Χώρου΄΄ (επιτροπή Συλλόγου όπως το καταστατικό ορίζει), στην οποία μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε φοιτητής του Συλλόγου το επιθυμεί και η οποία θα λειτουργεί το χώρο του Συλλόγου, με βάρδιες τις οποίες και θα καθορίζει η ίδια με βάση τις ατομικές διαθέσεις και τις δυνατότητες των μελών της, σε εθελοντική βάση. Τα άτομα της Επιτροπής θα διατηρούν κλειδιά του χώρου του Συλλόγου, καθώς και την ευθύνη κατά τη διάρκεια της βάρδιας τους, όπως και την Γενική εποπτεία (καθάρισμα, λειτουργία δανειστικών βιβλιοθηκών – αρχειοθήκης κ.ο.κ., ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου κ.α.)

Ø Κλειδιά θα διατηρούν επίσης όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών (11 τον αριθμό, όσα και τα μέλη) και τα οποία θα τα παραδίδουν με το πέρας της θητείας τους στην επιτροπή χώρου, η οποία και θα τα αποδίδει στα νέα μέλη του καινούριου Συμβουλίου.

Ø Κλειδιά (τρία ή πέντε, ανάλογα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος της εκάστοτε ομάδας) διατηρούν και οι ομάδες του Συλλόγου (Κινηματογραφική – έντυπο ΄΄450 Βαθμοί Φαρενάϊτ΄΄ και κάθε μελλοντική ομάδα του Συλλόγου), την κατοχή των οποίων την ορίζουν οι ίδιες οι ομάδες στο εσωτερικό τους δηλώνοντας τους δικαιούχους στην Επιτροπή Χώρου του Συλλόγου και στο γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για οποιαδήποτε απώλεια κλειδιών θα πρέπει να ενημερώνεται η Επιτροπή Χώρου η οποία και διατηρεί κατάλογο με τους κατόχους κλειδιών, όπως και ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου ο οποίος και ενημερώνει με τη σειρά του το Συμβούλιο.

Ø Η Επιτροπή Διαχείρισης Χώρου συνεδριάζει κάθε δύο εβδομάδες με θέματα την καταγραφή των υλικών αναγκών του χώρου (αναλώσιμα είδη, εξοπλισμός κ.α.) καθώς και τη διαμόρφωση του προγράμματος λειτουργίας (βάρδιες, υπευθυνότητες κ.α), και υλοποιούνται με βάση την εντολή που έλαβε η επιτροπή από τη Γενική Συνέλευση.

Τα όποια έσοδα υπάρξουν από τη λειτουργία του Χώρου του Συλλόγου Φοιτητών (χορηγίες για τον χώρο από το τμήμα και άλλες πηγές, εισφορές για τον χώρο, δωρεές για τον χώρο, λοιπά έσοδα, κ.α.), αποτελούν περιουσία του Συλλόγου Φοιτητών, η διαχείριση των οποίων γίνεται από την Επιτροπή Διαχείρισης Χώρου, η οποία και τα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες του Χώρου. Εφόσον οι ανάγκες του χώρου έχουν ικανοποιηθεί σύμφωνα με την κρίση της επιτροπής και αν υπάρχουν επιπλέον έσοδα, μπορούν να ικανοποιηθούν ανάγκες και των άλλων επιτροπών (κινηματογραφική, έντυπο κ.α.).

Η επιτροπή διατηρεί βιβλίο με τις αποφάσεις της Επιτροπής. Στο ίδιο βιβλίο αναγράφονται τα έσοδα και έξοδα, καθώς και τα πεπραγμένα που έλαβαν χώρα στο Χώρο του Συλλόγου (εκδηλώσεις, δράσεις κ.λ.π.). Το βιβλίο ελέγχεται από κάθε φοιτητή – μέλος του Συλλόγου όποτε το επιθυμήσει και κατατίθεται προς έγκριση σε κάθε ετήσια απολογιστική Συνέλευση.

Η Επιτροπή χώρου λογοδοτεί στην απολογιστική Γενική Συνέλευση και ελέγχεται από κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση, από την οποία και δημιουργήθηκε όπως το καταστατικό ορίζει.

 

Ψήφισμα του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών σχετικά με δημιουργία χώρου για το Σύλλογο

Αποφασίζεται η δημιουργία χώρου για το Σύλλογο, όπου θα στεγαστούν οι δράσεις του και ο οποίος θα υλοποιηθεί στα κτίρια της Ν.Ο.Π.Ε., σε ήδη υπάρχον ή σε κατασκευασμένο με ελαφριά κατασκευή χώρο, ή ακόμα στο κτίριο της Εγνατία. Στο χώρο θα λαμβάνουν χώρα οι εξής δράσεις:

· Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

· Οι συνεδριάσεις του εντύπου του Συλλόγου και της ομάδας της ιστοσελίδας του.

· Οι συνεδριάσεις της κινηματογραφικής ομάδας του Συλλόγου.

· Λειτουργία φοιτητικού καφενείου του συλλόγου ως ενδεχόμενη πηγή εσόδων για το σύλλογο, καθώς και πιθανή θέση εργασίας για φοιτητές που έχουν αποδείξιμη ανάγκη εργασίας.

· Εκδηλώσεις και συζητήσεις του Συλλόγου.

·Προβολές της Κινηματογραφικής ομάδας και παρουσιάσεις εργασιών και θεματικών.

· Βιβλιοθήκη – αρχειοθήκη φοιτητικών εργασιών.

· Ως καθημερινός χώρος συνεύρεσης και ανάπτυξης σχέσεων αλληλεγγύης ανάμεσα στους φοιτητές του τμήματος.

· Οποιαδήποτε μελλοντική φιλοξενία, οποιασδήποτε δράσης των φοιτητών που θα εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου (όπως π.χ. οι πρόβες μίας ενδεχόμενης θεατρικής ομάδας κ.ο.κ.), καθώς και υποδομής (όπως για παράδειγμα αρχείο ντοκυμαντέρ – φωτοτυπικού μηχανήματος κ.α.).

Για την υλοποίηση προβλέπεται η συμμετοχή των μελών – φοιτητών του Συλλόγου και η οικονομική υποστήριξη του τμήματος, αλλά κυρίως η χρηματοδότηση από ίδιους πόρους κυρίως από την τακτική εισφορά όπως αυτή θα οριστεί σε συνέλευση, καθώς και από έκτακτη εισφορά ικανή να καλύψει το οικονομικό υπόλοιπο που θα χρειαστεί για την υλοποίηση της πρότασης, έπειτα από τη διενέργεια των σχετικών ενεργειών άδειας χώρου από το τμήμα και την Κοσμητεία και της κατασκευαστικής προσφοράς, έτσι όπως αυτές θα εγκριθούν από Γενική Συνέλευση για το εν λόγω θέμα.

 

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Σ.Φ.Π.Ε.

για τη δημιουργία εντύπου

και ιστοσελίδας του συλλόγου.

Στο άρθρο 3 του καταστατικού του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών, περί ΄΄μέσων επίτευξης των σκοπών του σωματείου – πόρων του συλλόγου΄΄ στη παράγραφο 1 αναφέρεται η ΄΄[…] προώθηση σύγχρονων τεχνολογιών (διαδίκτυο) καθώς επίσης και κάθε είδους δραστηριότητας […]΄΄ ενώ στην παράγραφο 2 αναφέρονται ως μέσα του συλλόγου τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Ως προς τούτο προτείνεται η δημιουργία ιστοσελίδας του συλλόγου φοιτητών πολιτικών επιστημών συνδεδεμένη με το site του τμήματος με link στην οποία θα δημοσιεύονται πληροφορίες, άρθρα, ενημερώσεις κ.ο.κ.

Επιπλέον δημιουργείται έντυπο του συλλόγου φοιτητών πολιτικών επιστημών.

Τα παραπάνω μέσα θα χρησιμοποιηθούν για:

· Την προβολή των θέσεων των φοιτητών του συλλόγου.

· Την ουσιαστική επέκταση του πολιτικού διαλόγου.

· Την προπαγάνδιση των θέσεων και δράσεων του φοιτητικού συλλόγου.

· Ως εργαλείο εμπράγματης ενασχόλησης κάθε πολιτικού επιστήμονα φοιτητή με μέρος του αντικειμένου του (αρθρογράφηση, σύσταση και λειτουργία εντύπου κ.ο.κ.).

Ως προς τούτα δημιουργείται ανοιχτή Συντακτική Επιτροπή για την έκδοση εντύπου του Συλλόγου Φοιτητών και της ηλεκτρονικής σελίδας. Η επιτροπή συζητά και προτείνει προς την επόμενη Γενική Συνέλευση ένα πλαίσιο λειτουργίας, πολιτική δημοσίευσης και στόχους, καθώς και οργανοτεχνικό πλάνο, του εντύπου και της σελίδας.

Η επόμενη συνέλευση (τακτική ή έκτακτη, είτε κανονική είτε εξ αναβολής) συζητά πάνω σε αυτές τις προτάσεις και αποφασίζει σχετικά.

 

Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Σ.Φ.Π.Ε.

για τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου

Στο άρθρο 12 του καταστατικού του Συλλόγου Φοιτητών Πολιτικών Επιστημών αναγράφεται: ΄΄Το Δ.Σ. διατηρεί τα παρακάτω βιβλία: α) βιβλίο πρακτικών Γ.Σ., […] γ) βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ., δ) βιβλίο οικονομικών […]΄΄.

Προς τη κατεύθυνση της ορθολογικότερης οργάνωσης του συλλόγου, της ιστορικής του συνέχειας και της αξιοπιστίας του απαιτείται από τη Γενική Συνέλευση η διατήρηση αυτών των βιβλίων από τον Γραμματέα για τα α) και γ) και από τον Ταμία για το δ) όπως ορίζεται από το ίδιο άρθρο του καταστατικού του συλλόγου για τις δικαιοδοσίες τους αντίστοιχα. Τα βιβλία αυτά να βρίσκονται στη διάθεση κάθε μέλους του συλλόγου και ιδίως της Γενικής Συνέλευσης σε κάθε εκλογοαπολογιστική συνέλευση και όποτε αυτά ζητηθούν από το μέρος ή από το σύνολο του σώματος.

Επιπλέον στο άρθρο 14 αναφέρεται ρητά πως: ΄΄[…] Το Δ.Σ συνεδριάζει τακτικά κάθε εβδομάδα και έκτακτα όποτε παρουσιαστεί ανάγκη΄΄.

Ως προς τούτο και κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές στα μέλη του συλλόγου τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν να προτείνουν όχι όμως και να ψηφίσουν. (άρθρο 15: ΄΄Τα μέλη του συλλόγου δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., […]΄΄). Πως όμως θα παρακολουθήσουν το Δ.Σ. και θα προτείνουν σε αυτό οι φοιτητές του συλλόγου, αν δε γνωρίζουν τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής του; Ως προς τούτο το Δ.Σ. ζητείται να ορίσει έπειτα συνεννοήσεως σταθερό τόπο και χρόνο (ημέρα) διεξαγωγής των συνεδριάσεων, τα οποία σε 15 μέρες από σήμερα, θα δημοσιοποιηθούν με ανακοινώσεις που θα αναρτηθούν στα μέλη του συλλόγου.

Η απουσία εξάλλου από τρεις συνεχόμενες τακτικές και 7 ασυνεχείς συνεδριάσεις κάποιου μέλους το θέτει αυτομάτως εκτός Δ.Σ. ενώ η ανάλογη απουσία και του αναπληρωματικού του καθιστά τη θέση κενή. Προς την αποφυγή τέτοιων φαινομένων αλλά και κυρίως εξαιτίας της καλής πίστης των μελών του Δ.Σ. και ο αλληλοσεβασμός μεταξύ των και γενικά προς τα μέλη του συλλόγου η τήρηση της εύρυθμης καταστατικής λειτουργίας του Δ.Σ. κρίνεται απαραίτητη.

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: